OBRÁBĚNÍ

IZOLANTY

PLASTY

KOVY

DŘEVO

PWR se v současné době specializuje na CNC výrobu a opracování elektroizolačních materiálů, plastů a neželezných kovů. Zaměřuje se na kusovou a malosériovou výrobu dílů, s možností přechodu k dlouhodobé spolupráci a velkosériové výrobě.

Firma je vybavena CNC stroji, frézovacími a soustružnickými obráběcími centry, které umožňují opracování a obrábění nejen elektroizolačních desek, plastů, kompozitních materiálů, kovů, ale i obrábění modelů či forem.

Specifikem společnosti je individuální a proaktivní přístup pro efektivní řešení požadavků zákazníka. Aktivní komunikace a řešení konstrukčních otázek již ve fázi nabídky je samozřejmostí.

OBRÁBĚNÍ IZOLANTŮ

MATERIÁLY:

  • Kartit (Pertinax) – Paper phenolic
   HP2061 (HP2064)
   HP2062.8
   HP2361
  • Textit – Cotton phenolic
   Hgw2082.5 (E)
   Hgw2083
   Hgw2082 (J)
   Hgw2072
  • Sklotextit – Glass epoxy
   Hgw2372 = EPGC201 (G10) 130°C
   Hgw2372.4 = EPGC203 (G11) 155°C
   Hgw2372.1= EPGC202 (FR4) 130°C samozhášivý
   EPGC308 (G11) 180°C
   TSE7 (G11) 200°C

  TOLERANCE:

   Tolerance průměrů otvorů ±0,05 mm
   Tolerance roztečí otvorů ±0,01 mm
   Délkové tolerance ±0,05 mm 

   Rozměrové možnosti obráběných dílů:
   Soustružení: Ømin – max = 1 – 500mm, činná délka 660mm
   Frézování: 1000 x 660 x 400 mm
   Tvarové frézování tenkých materiálů nebo gravírování: 1200 x 2500 x 120 mm ( zde je nutné počítat s tolerancí ±0,1mm)

   OBRÁBĚNÍ PLASTŮ

   MATERIÁLY:

    • Polyetyleny PE 1000 (Murtfeldt)
    • PE 1000 (Murtfeldt)
    • PE 1000 AST (antistatický)
    • Polyamidy
    • PA6
    • PA6 MO black

     • PA6 G
     • PA6 flame retardant
     • Polyacetal kopolymery
     • POM C
     • Polyéteréterketon
     • PEEK
      • PEEK-GF30
      • Polyetyléntereftalat
      • PET
      • Polytetrafluoretylen (teflon)
      • PTFE

       TOLERANCE:

        Tolerance obrábění pro technické plasty jsou vyšší než tolerance pro kovové součásti. Je to způsobeno především zvýšeným koeficientem tepelné roztažnosti možnými deformacemi způsobenými vnitřním pnutím a dalšími vnějšími vlivy. Deformace se objevují zejména tehdy, kdy obráběním vznikají asymetrické nebo velké změny v průměru (např. pouzdra vyráběná z velkých tyčí kruhového průřezu) nebo hluboké drážky při frézování. Pro soustružené nebo frézované součásti je nutné počítat s tolerancí 0,1 – 0,2 % jmenovitého rozměru, ale pro malé součásti je minimální tolerance pouze 0,05 mm. Přesnějších tolerancí lze dosáhnout u High -Tech materiálů jako je CELAZOLE, TORLON, řada PEEKů a TECHTRON.

        Při kontrole rozměrů je potřeba brát v úvahu vliv teploty a sílu vynaloženou na měřídlo především při ručním měření. Rozdíly při měření v různých prostředích a různými operátory mohou být velmi významné.
        Vždy se doporučuje konzultovat požadované tolerance předem již při návrhu výrobku.
         

        Rozměrové možnosti obráběných dílů:
        Soustružení: Ømin – max = 1 – 500mm, činná délka 660mm
        Frézování: 1000 x 660 x 400 mm
        Tvarové frézování tenkých materiálů nebo gravírování: 1200 x 2500 x 120 mm ( zde je nutné počítat s tolerancí ±0,1mm)

        OBRÁBĚNÍ KOVŮ

        MATERIÁLY:

        • Hliník
        • Ocel
        • Nerez ocel
        • Mosaz
        • Měď

        TOLERANCE:

        Obráběním kovů je možné dosáhnou velmi přesných rozměrů se setinovými tolerancemi. Vždy se doporučuje konzultovat požadované tolerance předem již při návrhu výrobku. 

        Rozměrové možnosti obráběných dílů:
        Soustružení: Ømin – max = 1 – 500mm, činná délka 660mm
        Frézování: 1000 x 660 x 400 mm
        Tvarové frézování tenkých materiálů nebo gravírování: 1200 x 2500 x 120 mm ( zde je nutné počítat s tolerancí ±0,1mm)

         

         

        OBRÁBĚNÍ DŘEVA

        STROJNÍ VYBAVENÍ

        5-OSÁ FRÉZKA HAAS VR-11

        osa x = 3048mm

        osa y = 1016mm

        osa z = 762mm

         4-OSÁ FRÉZKA HAAS  VM-3

         osa x = 1000mm

         osa y = 660mm

         osa z = 400mm

          3-OSÝ VELKOPLOŠNÝ CNC ROUTER

          osa x = 1250mm

          osa y = 2500mm

          osa z = 120mm

          rozlišení: 0,01mm

           CNC SOUSTRUH HAAS SL-30 THE

           možnost frézování v ose A

           Ø min – max = 1 – 500mm

           činná délka: 660mm

            FORMÁTOVACÍ PILA REMA FX2

            osa x = 3000mm

            osa y = 1500mm

            osa z = 150mm

             POPTÁVKA VÝROBY

             Pro správné nacenění výroby je potřebné dodat tyto informace/dokumenty: 

             Nezbytné:
             – 2D výkres nebo skica s požadovanými rozměry
             – požadovaný materiál
             – množství, počet kusů

             Doporučené:
             – 3D model ve formátu .stp nebo .iges
             – informaci, zda se jedná o jednorázový nebo opakovaný projekt
             – požadavky na balení

             – 3D model není povinný. Slouží k přesnějšímu znázornění dílu a rychlejímu vyřešení poptávky obzvláště u komplikovaných dílů.
             – Technické specifikace nejsou povinné. Pokud nebudou přiloženy a ani v textu poptávky nebudou zmíněny žádné specifické požadavky, bude výchozím výkres.